Trong quá trình gặp gỡ và tiếp xúc với đối tác hay đồng nghiệp, việc tự giới thiệu bản thân và người khác một cách chủ động, thoải mái sẽ để lại ấn tượng tốt với người đối diện, giúp bạn từng bước gây dựng mối quan hệ tốt đẹp sau này.

Cách tự giới thiệu bản thân

Mẫu câu thông dụng

Khi gặp gỡ một người nào đó trong lần đầu tiên gặp mặt, ta nên giới thiệu một số thông tin cơ bản về mình để đồng nghiệp mới hoặc đối tác mới dễ dàng nắm bắt nhanh được bạn làm ai và gặp họ với mục đích gì.

I would like to introduce myself. I'm Đạt from Hanoi. Tôi muốn giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Đạt đên từ Hà Nội.

Let me introduce myself. Profesor Ngô Bảo Châu from University of Chicago. Hãy để tôi tự giới thiệu. Giáo sư Ngô Bảo Châu đến từ Đại học Chicago.

Let me tell you something about myself. My full name is Nguyễn Mạnh Tường. Để tôi nói đôi chút về bản thân nhé. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Mạnh Tường.

I'm Minh. I'm responsible for sales over here. Tôi là Minh. Tôi phụ trách công việc kinh doanh ở đây.

My name is Thảo. I work in the personnel department of Dino Electronics. Tôi tên là Thảo. Tôi làm việc tại bộ phận nhân sự của Công ty điện tử Dino.

I am Kathy. Today is the first day I work in our company. Tôi là Kathy. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi tại công ty.

I don't believe we've met before. May I introduce myself? My name is Lee. Tôi không nghĩ là trước đây chúng ta đã gặp nhau. Để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Lee.

My name is Thu, I am Hoa's colleague. Tên tôi là Thu, tôi là đồng nghiệp của Hoa.

Hi. Nice to meet you. I'm Susan but everyone calls me Sue. Chào, rất vui được gặp bạn. Mình là Susan nhưng mọi người gọi mình là Sue.

Tự tin và vui vẻ khi tự giới thiệu bản thân và người khác

Tự tin và vui vẻ khi tự giới thiệu bản thân và người khác

Thông thường, bạn chỉ giới thiệu tên của mình và đưa card visit (nếu có) của mình cho đối tác để họ biết thêm những thông tin khác. Sau khi nghe người khác giới thiệu, bạn cũng nên trao lại card visit của mình, giới thiệu đôi chút về mình tương tự như trên và có thể nói thêm một số câu như sau để tạo không khí thân mật:

 

Nice to meet youPleased to meet you / I'm delighted to meet you / Lovely to meet you / Glad to meet you / I'm very glad to meet you / It's a pleasure to meet you / I'm very happy to meet you. Rất vui được gặp bạn / Rất hân hạnh được gặp anh

It's my honor. Thật là vinh dự cho tôi.

I'm delighted to make your acquaintance. Tôi rất vui mừng khi được quen biết ông.

Tình huống hội thoại mẫu

A: Hello, my name is Quang. Are you one of the staff here? Chào anh, tên tôi là Quang. Anh có phải là nhân viên trong công ty không?

B: Yeah. Nice to meet you, Mr. Quang. I'm Richard. This is the first time I meet you in the company, isn't it? Vâng, anh Quang à, rất vui được gặp anh. Tôi là Richard. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ở công ty, phải không?

A: I've just come back from Japan. I've been trained marketing there for two years. Tôi từ Nhật mới về. Tôi vừa được đào tạo về tiếp thị ở bên đó trong 2 năm.

B: Great. Which department are you working in? Tuyệt vời. Anh đang làm việc ở phòng nào?

A: I have no idea. The manager hasn't talked to me about this yet. He just told me to look around. Tôi cũng chưa biết. Giám đốc vẫn chưa nói với tôi về điều này. Ông ấy chỉ bảo tôi đi tham quan quanh đây.

B: I hope you will come and work in our department. Tôi hy vọng anh sẽ đến làm việc ở phòng chúng tôi.

A: Oh, it's very kind of you to say so. Ồ, anh thật tử tế.

- o O o -

A: Good evening, I don't believe we've met before. May I introduce myself? I am Duy. Chào anh, tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau trước đây. Để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Duy.

B: It's a pleasure to meet you. My name is Ronan. Rất hân hạnh được biết anh. Tôi là Ronan.

A: Nice to meet you. You're from America, aren't you? Tôi rất vui mừng được gặp anh. Anh đến từ Mỹ phải không?

B: Yeah, I'm from New York. Vâng, tôi đến từ New York.

A: I've been to New York a few times. I really like your city. Tôi đã đến New York vài lần rồi. Tôi rất thích thành phố này.

B: I'm glad to hear that. I think ít's the nicest city in our country. Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy. Tôi nghĩ nó là thành phố đẹp nhất của đất nước tôi đấy.

- o O o -

A: How do you do? I'm Navis. I'm responsible for sales over here. Chào anh, tôi là Navis. Tôi chịu trách nhiệm về việc kinh doanh ở đây.

B: How do you do, Mr. Navis. It's nice to meet you. Xin chào ông Navis, rất vui được gặp ông.

A: Nice to meet you, too. Tôi cũng rất vui được gặp anh. B: So you've taken over from Ms. Swift? Vậy là ông lên thay bà Swift phải không?

A: Yes, that's right. About two months ago. Just after she retired. Vâng, đúng vậy. Khoảng hai tháng trước đây, ngay sau khi bà ấy về hưu.

Cách giới thiệu người khác

Mẫu câu thông dụng

Bên cạnh việc giới thiệu bản thân, đôi khi chúng ta cũng hay giới thiệu đồng nghiệp, cấp trên hoặc nhân viên mới với người khác. Đây là một hành động cần thiết và nên được chủ động thực hiện nếu ta đã quen biết với các bên nhằm rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Những mẫu câu sau sẽ giúp bạn giới thiệu người khác một cách tự nhiên hơn:

Mr. Nhân, I would like to introduce you to Ms. Larry. She is the personnel manager in my company. Anh Nhân à, tôi xin giới thiệu anh với bà Larry, là trưởng bộ phận nhân sự ở công ty tôi.

I'd like to introduce you to my sales manager, Mr. Tùng. Tôi xin giới thiệu với cậu đây là trường phòng kinh doanh của tôi, anh Tùng.

May I have the pleasure of introducing Dr. Thao to you? Tôi xin được hân hạnh giới thiệu bác sĩ Thao với anh.

Allow me to introduce our CEO, Mr. Hiroshi. Cho phép tôi được giới thiệu giám đốc điều hành, ông Hiroshi.

I'm sure you'd like to meet Ms. Thùy. Tôi chắc chắn bạn muốn làm quen với chị Thủy.

Have you met Sarah, my friend from Canada? Anh đã gặp Sarah, bạn của tôi đến từ Canada chưa nhỉ?

I want you to meet Mr. Miller, a friend of mine from Britian. Tối muốn anh gặp ông Miller, một người bạn của tôi ở Anh.

Jack, come and meet Bill. Jack ah, hãy đến làm quen với Bill đi. Bill, this is Mary. Bill à, đây là Mary.

Luôn chuẩn bị card visit để trao cho đối tác

Luôn chuẩn bị card visit để trao cho đối tác

Tình huống hội thoại mẫu

A: Morning, Lan Anh. Chào Lan Anh.

B: Morning, Jane. Come and meet our new workmate, Mr. Dave Smith. He's just come from Netherlands. Chào Jane. Hãy đến làm quen với một đồng nghiệp mới, anh Dave Smith. Anh ấy vừa từ Hà Lan sang.

A: Please to meet you. You're welcome to work with us. I hope you will enjoy working here. Rất vui được gặp anh. Hoan nghênh anh đến cùng làm việc. Tôi hy vọng anh sẽ thích làm việc ở đây.

C: Nice to meet you. A really nice company and friendly people. Rất vui được gặp các bạn. Một công ty tốt với những con người thân thiện.

B: Dave, I'll show you around and meet the other people in our department. Dave à, tôi sẽ đưa anh đi một vòng và gặp gỡ vói những người khác ở bộ phận của chúng ta.

C: Thanks a lot. Here we go. Cám ơn chi, chúng ta đi thôi.

- o O o -

A: Hi there, everyone. We have a new workmate. This is Dave. He will be in our department. Come in, Dave, and meet your colleagues. Now, this is Hương. Chào các bạn, chúng ta có một đồng nghiệp mới. Đây là Dave. Anh ấy sẽ làm việc ở phòng chúng ta. Vào đây, Dave, và hãy làm quen với những đồng nghiệp mới. Nào, đây là Hương.

B: How do you do, Hương. Hân hạnh được biết chị.

C: Nice to meet you, Dave. Welcome to our department. Rất vui được gặp anh, chào mừng anh đến với phòng chúng ta.

D: Hello, Dave, I am Đức. It's nice to have you with us. Chào Dave. Tôi là Đức. Thật là vui khi anh cùng làm việc với chúng tôi.

B: Thank you. I enjoy working here with you. Cảm ơn, rất vui khi được làm việc với các bạn.

- o O o -

A: Good morning, Nam. How are you this morning? Chào Bill, sáng nay anh có khỏe không?

B: Very well, thanks, Frank. Rất khỏe, cảm ơn Frank. A: This is my assistant, Hoàng Nam, Mr. Steen. Ông Steen à, đây là trợ lý của tôi, Hoàng Nam.

B: How do you do, sir? Hân hạnh được biết ông, thưa ông. C: How do you do? Rất vui được gặp anh. A: Mr. Steen is our new marketing director. Ông Steen là giám đốc marketing mới của chúng ta đấy.

C: How long have you been working in our company, Mr. Steen? Ông Steen à, ông làm việc ở công ty được bao lâu rồi?

B: About ten years. I was in the marketing department of German branch. Khoảng mười năm rồi, tôi đã từng làm việc trong bộ phận marketing tại chi nhánh ở Đức.

C: How do you like your present work? Ông thấy công việc hiện tại của mình thế nào?

B: Very interesting but also very challenging. Rất thú vị nhưng cũng có nhiều thử thách.

C: Good. Have a nice working day. Tốt rồi, chúc ông một ngày làm việc vui vẻ.

B: Thank you. Cám ơn anh.

- o O o -

A: Đông, you haven't met Ivan Chekov, head of the Russian delegation, have you? Đông này, anh chưa gặp Ivan Chekov, trưởng phái đoàn Nga phải không?

B: No, not yet. Chưa, chưa gặp.

A: Well, come over and I'll introduce you. Hello, Mr. Chekov, I hope you're enjoying the party. Nào, đấy đây để tôi giới thiệu với anh. Chào ông Chekov, tôi hy vọng ông thích bữa tiệc này.

C: Yes, very much. Vâng, tôi rất thích.

A: Mr. Chekov, I'd like you to meet a colleague of mine, Mr. Đông, from our logistics department. Ông Chekov, tôi muốn ông gặp một đồng nghiệp của tôi, anh Đông, ở phòng tiếp vận.

C: How do you do? Chào anh.

B: How do you do? I'm very glad to meet you, Mr Chekov. Chào ông, tôi rất vui được gặp ông, thưa ông Chekov.

- o O o -

 

Tổng kết

Trên đây là một vài mẫu câu và tình huống ví dụ để bạn hiểu cách chủ động "phá băng" và tự giới thiệu bản thân cũng như đồng nghiệp với đối tác. Bên cạnh những gợi ý nêu trên, trang phục lịch sự và cử chỉ thân mật là những thứ sẽ giúp cho bạn tự tin làm quen với những người mới. Những hành vi và lời nói trong lần đầu gặp mặt luôn rất quan trọng để bạn mở rộng quan hệ cho công việc kinh doanh của mình.

Nguồn tham khảo
1. 900 Mẫu câu đàm thoại cho nhân viên công ty
2. 111 Tình huống giao tiếp tiếng Anh thương mại
3. 250 tình huống giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh
4. Đàm thoại tiếng Anh trong kinh doanh
5. 900 tình huống tiếng Anh thương mại
Từ khóa
tự giới thiệu về bản thân, giới thiệu đồng nghiệp với đối tác

By | 19/04/2019 | Categories: Daily Activities | Office

Chia sẻ bài viết này !

0 Comments

Leave A Comment