Công việc thăm dò thông tin (Making an Inquiry) về sản phẩm cần mua là việc đầu tiên trong quá trình mua hàng của nhân viên purchasing. Chúng ta cùng tìm hiểu các cách gửi lời dò hỏi, xin thông tin chi tiết của sản phẩm và các thông tin cần thiết khác qua những mẫu câu dưới đây.

Cách thăm dò thông tin từ nhà cung cấp

Mẫu câu thông dụng

Khi bạn tìm thấy thông tin của một nhà cung cấp tiềm năng và muốn liên hệ để yêu cầu cung cấp thông tin cho bạn thì có thể dùng các mẫu câu sau:

- Hello. I'm looking for a new printer. Which kind of products are you distributing? Chào anh, tôi đang tìm mua một cái máy in mới. Chỗ anh hiện đang phân phối những sản phẩm nào?

- I'm interested in your air-conditioner. I've learned from the Chamber of Commerce of New York that you are a leading producer of air-conditioner in Korea. Tôi đang quan tâm đến loại máy điều hòa nhiệt độ của anh. Tôi được biết từ Phòng thương mại và công nghiệp New York rằng công ty anh là hãng sản xuất máy điều hòa hàng đầu ở Hàn Quốc.

- Good morning. I'm interested in your ladies' suites. In addition to those made of cotton and silk, I'd like to have a look at those made of wools. Xin chào, tôi rất quan tâm đến những bộ quần áo phụ nữ. Ngoài những loại được may bằng vãi cotton và lụa, thì tôi thích xem những loại bằng len.

- I'm very interested in your laptops, which I saw in the Technology Fair held in Tokyo last month. Tôi rất thích dòng sản phẩm máy tính xách tay trong hội chợ công nghệ ở Tokyo tháng trước.

- We are looking for some water valves and pipes. Could you send us your catalogue? Hiện chúng tôi đang tìm mua ít van nước và đường ống. Anh có thể gửi cho chúng tôi bản danh mục sản phẩm được không?

Thăm dò thông tin sản phẩm qua điện thoại

Thăm dò thông tin sản phẩm qua điện thoại

- We are in need of 200 tons of lime stone. Could you give me an indication of the price? Chúng tôi đang cần 200 tấn đá vôi. Chị có thể chô tôi một sự chỉ dẫn về giá cả được không?

- We're quite interested in your Drawn Work items. How about the supply position? Chúng tôi rất quan tâm đến những món hàng Drawn Work. Khả năng cung cấp hàng của các anh ra sao?

- We're thinking of placing an order. We'd like to know what you can offer in this line as well as your sales terms, such as payment method, delivery, discount, etc... Chúng tôi đang suy nghĩ về việc đặt hàng. Chúng tôi rất muốn biết ông có thể cho giá nào về mặt hàng này cũng như các điều khoản mua bán, như là hình thức thanh toán, giao hàng, chiết khấu, v.v...

Tình huống hội thoại mẫu

A: I'm glad to have the opportunity of visiting your corporation. I hope we can do business together. Tôi rất vui khi có cơ hội tới thăm công ty của ông. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm ăn với nhau.

B: It's a great pleasure to meet you, Mr. Harry. I believe you have seen our samples in the showroom. What is it in particular you're interested in? Ông Harry à, thật là một vinh hạnh hơn khi gặp ông. Tôi tin ông đã xem hàng mẫu của chúng tôi ở phòng trưng bày. Ông đặc biệt quan tâm đến mặt hàng nào?

A: I'm interested in your cleaners. I've seen the samples and studied you catalogues. I think some of the items will meet our demand. Here's a list of requirements. I'd like to have your lowest quotations, C.I.F Toronto. Tôi quan tâm đến các thiết bị làm sạch. Tôi đã xem qua hàng mẫu và nghiên cứu danh mục sản phẩm. Tôi nghĩ là một số mẫu sẽ đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Đây là danh sách các yêu cầu về sản phẩm. Tôi muốn có những bản báo giá thấp nhất của ông, giá C.I.F tới Toronto.

B: Thank you for your inquiry. Would you tell us what quantity you request so that we can work out the offer? Cám ơn về việc hỏi giá của ông. Xin ông cho chúng tôi biết ông cần số lượng bao nhiêu để chúng tôi tính giá không?

A: I need 20 items. Please send me your quotation tomorrow. Tôi cần 20 cái, vui lòng gửi báo giá cho tôi vào ngày mai nhé.

- o O o -

A: Good morning. AJA Technology Ltd speaking. Xin chào. Công ty công nghệ AJA nghe đây.

B: Good morning. I looking for AMOLED screen supplier. Chào chị, tôi đang tìm nhà cung cấp màn hình AMOLED.

A: What kind of products are you interested in, sir? Ông quan tâm đến loại sản phẩm nào thưa ông?

B: I'm very interested in your 7" and 9.5" models, which I saw in the Technology Fair held in London last month. Tôi thích những mẫu 7" và 9.5" mà tôi đã xem tại hội chợ công nghệ ở London tháng trước.

A: The designs of our AMOLED screen are so modern and durable. Các mẫu thiết kế màn hình của chúng tôi rất hiện đại và bền bỉ.

B: The lines you showed for tablets would be most suitable for us. Các mẫu hàng dành cho máy tính bảng là phù hợp nhất với chúng tôi.

A: I'm glad to hear that. Tôi rất vui khi nghe điều đó.

B: We're considering to place an order. Therefore, we'd like to know the specifications of your products and the sales terms including payment and delivery as well. Chúng tôi đang cân nhắc về việc đặt hàng. Vì thế, chúng tôi muốn biết các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm cũng như các điều khoản mua bán bao gồm việc thanh toán và giao hàng.

A: We will send you all information you requested in the soonest time. Chúng tôi sẽ gửi tất các các thông tin mà ông yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

B: Do you mind if I ask for enclose samples of those items? Chị có phiền không nếu gửi kèm cho chúng tôi một vài sản phẩm mẫu?

A: Of course not. I'll dispatch two items for you. Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ gửi kèm 2 mẫu cho ông.

B: Thank you. I'll have a close study and get back to you. Cảm ơn. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ rồi liên hệ lại với chị sau.

Cách thăm dò thông tin ở cửa hàng

Mẫu câu thông dụng

- Excuse me, are there any dairy products here? Xin lỗi, ở đây có bán các sản phẩm được làm từ sữa không?

- Hello, I looking for a driller. Would you please show me one? Chào anh, tôi đang tìm mua một cái máy khoan. Anh có thể cho tôi xem một cái được không?

- I want to buy a couple of adhesive tapes. Would you recommend me something? Tôi muốn mua mấy cuộn băng dính. Chị có thể giới thiệu cho tôi một vài loại không?

- Do you have more of this item in stock? Anh còn món hàng này trong kho nữa không?

- Can you show me your best electric iron? Anh có thể cho tôi loại bàn là điện xịn nhất được không?

- I wonder if you have any good calculator? Tôi không bết là chị có cái máy tính nào tốt không?

- Do you have something like this glove? Anh có cái găng tay nào giống như thế này không?

- Could I take a look on these carpets? Cho tôi xem qua mấy tấm thảm này được không?

- What kind of products are on sale here? Những sản phẩm nào đang giảm giá ở đây?

Tìm hiểu thông tin sản phẩm tại cửa hàng

Tìm hiểu thông tin sản phẩm tại cửa hàng

Tình huống hội thoại mẫu

A: Good afternoon. Can I help you? Chào anh. Tôi có thể giúp gì được anh?

B: Hello. I wanna buy a new lock. Would you recommend some to me? Chào chị. Tôi muốn mua một cái khóa mới. Chị có thể giới thiệu một vài cái cho tôi không?

A: Here are some of our best-sell models. Đây là những loại bán chạy nhất của chúng tôi.

B: This one seems quite good quality. Where was it made? Cái này trông có vẻ tốt đấy. Nó được sản xuất ở đâu.

A: It was made in Germany. We'll give you 2 years warranty. Nó được sản xuất tại Đức, thời hạn bảo hành là 2 năm.

B: Have you got anything bigger? Chị còn loại nào to hơn không?

A: Yes, we have a couple of Italy models. Dạ có, chúng tôi còn một vài loại của Ý.

B: Show me both kinds so that I can compare them. Hãy cho tôi xem cả hai loại để tôi có thể so sánh chúng.

Tổng kết

Vậy là bạn đã biết cách hỏi thông tin hay thăm dò thông tin trên thị trường qua những mẫu câu thông dụng được đề cập ở trên. Bước đi đầu tiên của cộng việc mua hàng nhìn chung là khá đơn giản và chúng ta sẽ cùng đi đến những công đoạn khó hơn như đàm phán giá cả hay thương thảo hợp đồng trong các bài viết tiếp theo. See you soon. 

Nguồn tham khảo
1. English for Trade – NXB Giao Thông Vận Tải
2. 900 Mẫu câu đàm thoại thực dụng trong Thương mại và Kinh doanh – NXB TP.HCM
3. Tiếng Anh đàm thoại trong Thế giới thương mại – NXB TP.HCM
4. Thực hành đàm thoại tiếng Anh trong dịch vụ Mua bán hàng – NXB TP.HCM
Từ khóa
cách hỏi thông tin sản phẩm bằng tiếng Anh

By | 19/04/2019 | Categories: Purchasing | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment