Logistics

Khái quát chung về Logistics

By | 2016-03-24T04:35:35+00:00 17/03/2016|Categories: Logistics|

Logistics là quá trình quản lý dòng luân chuyển của hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Supply Chain Management (SCM) - Quản lý chuỗi cung ứng.

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start