Nguồn gốc của Logistics

Khái niệm "Logistics" được dùng từ những năm trước Công Nguyên bởi 2 tướng lĩnh của quân đội Hy Lạp (nhà triết học Leon và vua Alexander đại đế) để mô tả những quy trình cung cấp thực phẩm, quần áo, đạn dược, v.v trong quân đội.

Alexander rất thích sự cơ động của đoàn quân do ông chỉ huy và không muốn họ phải chờ viện trợ từ Macedonia nên ông ta đã thử giải quyết vấn đề đó bằng cách sử dụng sự tiếp viện từ chính những nguồn lực tại nơi mình đóng quân để đại bại kẻ thù.

Những năm sau đó, "logistics" luôn là vấn đề quan trọng của chiến tranh. Các quốc gia và quân đội có chiến lược chuẩn bị cho "hậu cần" tốt đều là bên giành chiến thắng.

Bắt đầu từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, nhiều nhân tố điển hỉnh như như sự bãi bỏ hàng rào thương mại, áp lực cạnh tranh, công nghệ thông tin, sự toàn cầu hóa, cán cân lợi ích, v.v, đã có nhiều đóng góp tích cực để phát triển ngành logistics như ngày nay.

Logistics là gì?

Có một quan hệ đã tồn tại và được chấp nhận là:

Logistics = Supply + Materials Management + Distribution

Sau đó, người ta đã đưa ra một định nghĩa như sau:

Logistics is the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement.

Theo cách định nghĩa của Wikipedia trong lĩnh vực thương mại:

In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations. Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là: Logistics là quá trình quản lý dòng luân chuyển của hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. [

Logistics là một phạm trù rất rộng lớn

Logistics là một phạm trù rất rộng lớn

Supply Chain Management là gì?

Bên cạnh Logistics, "Supply Chain Management (SCM) - Quản lý chuỗi cung ứng" cũng là một thuật ngữ hay được sử dụng để mô tả quá trình quản lý và vận chuyển hàng hóa.

Supply chain management is the management of the flow of goods and services. It includes the movement and storage of raw materials, work-in-process inventory, and finished goods from point of origin to point of consumption.

SCM là sự quản lý sự lưu hành của hàng hóa và dịch vụ từ nhà cung cấp tới khách hàng (nhà sản xuất, đại lý, hệ thống bán lẻ…). SCM cũng được sử dụng để quản lý các yêu cầu, nhà kho, lưu vận, lưu hành, các yêu cầu liên quan khác và cả các cách sản phẩm đến được với khách hàng cuối cùng.

Xem đầy đủ bài viết trên Wikipedia tại đây.

Ví dụ về Supply Chain Management

Ví dụ về Supply Chain Management

Các hoạt động chính trong Logistics

- Manufacturing - Sản xuất hàng hóa: Quản lý sản xuất hàng hóa trong các nhà máy theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của đơn đặt hàng.

- Packaging - Đóng gói hàng hóa: Đóng gói thành phẩm vào bao bì, hộp carton để bảo vệ hàng hóa và thuận tiện cho quá trình vận chuyển.

- Inventory management - Quản lý hàng tồn kho: Quản lý và đảm bảo số lượng và chất lượng hàng tồn trong kho, tiến hành nhập xuất hàng hóa theo kế hoạch.

- Transportation, Cargo, Delivery, Freight - Vận chuyển hàng hóa: từ kho của nhà sản xuất tới nơi tiêu thụ.

- Warehousing, Storage - Lưu kho, lưu bãi hàng hóa: tại kho, bãi trong khi chờ làm thủ tục xuất nhập hàng hóa.

- Handling - Xếp dỡ hàng hóa: Xếp dỡ vào container hoặc bốc xếp thẳng lên xe tải, tàu hỏa, tàu thủy hay máy bay để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

- Forwarding - Giải quyết các thủ tục và giấy tờ cần thiết liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa.

- Custom Declaration - Khai báo hải quan: Khai báo các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, nộp thuế và các lệ phí khác.

- Inspection - Kiểm duyệt hàng hóa: Tiến hàng kiểm tra để đảm báo số lượng và chất lượng của hàng hóa không vi phạm các quy định của nhà nước.

Các hoạt động chính trong Logistics

Các hoạt động chính trong Logistics

Tổng kết

Trên đây là những tổng hợp cơ bản nhất về lĩnh vực logistics, do kiến thức về logistics rất rộng và đã có nhiều tài liệu đề cập đến nên mình chỉ nhắc đến những gì khái quát nhất mà thôi, cũng là để dành chỗ cho các bài viết chuyên sâu hơn trong tương lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Nguồn tham khảo
1. Wikipedia
2. www.adam-europe.eu
Từ khóa
kiến thức về logistics bằng tiếng Anh
scm là gì
thuật ngữ các hoạt động trong logistics
học tiếng Anh chuyên ngành logistics

By | 19/04/2019 | Categories: Logistics | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment