Trước khi lên đường tới một thành phố khác hay một quốc gia khác, ngoài việc đặt vé máy bay chúng ta thường đặt luôn phòng khách sạn để tiện lưu trú trong thời gian công tác. Ngày nay, bên cạnh việc gọi điện thoại, bạn có thể dễ dàng đặt phòng qua trang web hay ứng dụng trên điện thoại thông minh rất nhanh chóng và tiện lợi.

Đặt phòng khách sạn cho chuyến công tác dài ngày

Mẫu câu thường dùng khi đặt phòng khách sạn

Have you got any vacancies for the night of 10th? Bạn còn phòng nào trống vào ngày mùng 10 không?

I’d like to confirm my reservation. Tôi muốn xác nhận sự đặt chỗ.

How long will you be staying? Bạn sẽ ở lại trong bao lâu?

When do you need them? Khi nào bạn cần chúng?

I’d like a room with a view of garden. Tôi thích một cái phòng nhìn ra khu vườn.

What kind of room would you like? Bạn muốn loại phòng nào?

I’d like to book a double room with a bath. Tôi muốn đặt phòng đôi có bồn tắm.

I need a single room for three days. Tôi muốn phòng đơn trong ba ngày.

Could you let me know your current prices including breakfast? Bạn có thể cho tôi biết giá bao gồm cả bữa ăn sáng không?

What are the rates? Giá phòng là bao nhiêu?

What services come with that price? Giá đó bao gồm những dịch vụ nào?

Is hot water available any time? Bất kỳ lúc nào cũng có nước nóng phải không?

We provide hot water for 24 hours. Chúng tôi cung cấp nước nóng 24 giờ.

May I have the date of your reservation? Tôi có thể biết thời gian đặt chỗ của bạn không ạ?

We’ll be expecting you on June 25th. Chúng tôi sẽ đợi bạn vào ngày 25 tháng 6.

I’d like to reserve a meeting room for our company. Tôi muốn đặt một phòng họp cho công ty.

Tình huống đối thoại khi đặt phòng khách sạn

Đặt phòng tiêu chuẩn

A: Linda, have you booked the room in Hanoi? Linda, cô có đặt phòng ở Hanoi không?

B: Yes, I have booked a deluxe suite in Hilton Hotel. Có. Tôi có đặt một phòng sang trọng ở khách sạn Hilton.

A: My schedule was changed a little. I must go to Nikko first. Kế hoạch của tôi thay đổi một chút. Tôi phải đi đến khách sạn Nikko trước.

B: Is it necessary to book a room in Nikko? Có cần thiết đặt phòng ở khách sạn Nikko không?

A: Yes. Book a twin room for both 12th and 13th. Có. Đặt phòng có 2 giường đơn cho cả ngày 12 và ngày 13.

B: Anything specific? Có gì đặc biệt cho căn phòng sẽ đặt không ạ?

A: The room with shower and nice view. Phòng có vòi tắm và nhìn thấy được quang cảnh tốt.

B: Ok. I have already written them down. Ok. Tôi cũng đã điền vào mẫu đặt phòng rồi.

Đặt phòng đơn

A: I’d like to reserve a twin room from 20th to 25th. Tôi muốn đặt 1 phòng có 2 giường đơn từ ngày 20 đến 25.

B: Sorry, there is no twin room available for those days. How about a double room? Xin lỗi, không còn phòng như thế trong những ngày này. Còn về phòng đôi thì sao?

A: I’m afraid not. Is there any single room available? Tôi e là không. Vậy còn phòng đơn nào không?

B: Yes. 50 dollars a room per night. Còn. 50 đô la một phòng một đêm.

A: Does the room rate include breakfast? Giá phòng có bao gồm bữa điểm tâm không?

B: Yes, it includes Vietnamese breakfast. How many do you want? Vâng. Nó bao gồm bữa điểm tâm kiểu Việt Nam. Bạn muốn bao nhiêu phòng?

A: Two single rooms for 5 days. 2 phòng đơn trong 5 ngày.

B: Well. Could you tell me your name and phone number? À, bạn có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không ạ?

A: Vân Trang. My phone number is 010-84576345. Vân Trang. Số điện thoại của tôi là 010-84576345.

Đặt phòng đôi

A: I wonder whether I could get discount if I book a great deal of rooms. Tôi muốn biết là nếu đặt phòng nhiều thì có giảm giá không ạ?

B: How many rooms do you need? Bạn cần bao nhiêu phòng?

A: 50 twin rooms from 25th to 28th. 50 phòng ghép từ ngày 25 đến ngày 28

B: You can get the price at 15% off. Besides, two double rooms for free. Bạn sẽ được giảm giá 15%, Bên cạnh đó thì 2 phòng đôi sẽ được miễn phí.

A: Ok. Does your hotel offer conference facilities? Ok. Trong khách sạn của bạn thì phòng hội nghị có tiện nghi không?

B: Yes. The charge will be preferential if you book room in the hotel. Có. Bạn sẽ được ưu đãi nếu bạn đặt phòng trong khách sạn.

A: Good. I will book 50 twin rooms from 25th to 28th. Tốt rồi. Tôi sẽ đặt 50 phòng ghép từ ngày 25 đến ngày 28.

B: Ok. Would you like us to make a call confirming the booking? Ok. Bạn có muốn chúng tôi gọi điện thoại lại để xác nhận việc đặt phòng không?

A: Yes, please. By the way, does the room include breakfast or not? Vâng. Tiện thể cho tôi hỏi giá phòng có bao gồm bữa điểm tâm không?

B: Yes, it includes breakfast for two people. Có. Nó bao gồm bữa điểm tâm cho 2 người ạ.

A: Well, you can give me phone at 010-65437624. Bạn có thể gọi cho tôi theo số này 010-65437624.

B: Thank you. We will contact you in time. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn đúng lúc.

Đặt phòng có tiện nghi

A: Hello, could I reserve a single room with a TV set from Monday to Friday? Xin chào, tôi có thể đặt một phòng đơn có tivi từ thứ hai đến thứ sáu không?

B: Yes, would you like smoking or non-smoking? Cô Ma: Vâng, ông thích phòng hút thuốc hay không hút thuốc?

A: Non-smoking, please. How much is it? Không hút thuốc. Giá bao nhiêu vậy?

B: $40 a night. 40 đô la một đêm.

A: Can I see it, please? Tôi có thể xem nó được không?

B: Certainly, would you come with me? Dĩ nhiên, ông làm ơn đi với tôi nhé?
 

Nguồn tham khảo
900 Tình Huống Tiếng Anh Công Sở
Đàm Thoại Tiếng Anh Trong Kinh Doanh
Từ khóa
cách đặt phòng khách sạn bằng tiếng anh
mẫu câu tiếng anh khi đặt phòng khách sạn

By | 13/04/2020 | Categories: Office | Tags:

Chia sẻ bài viết này !


0 Comments

Leave A Comment