Các giáo trình có trong bộ tài liệu này bao gồm (ebook + audio):

- English For Accounting - English For Human Resources

- English For Legal Professionals - English For Logistics

- English For Marketing and Advertising

- English For Meetings

- English for Negotiating - English For Presentations

- English For Sales and Purchasing

Download


By | 19/04/2019 | Categories: Download | Tags:

Chia sẻ bài viết này !

0 Comments

Leave A Comment