BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Các thành phần của một email

Các thành phần của một email thông thường bao gồm tiêu đề (subject), mở đầu tôn trọng (formal opening), nội dung (body), kết thư (closing) và chữ ký.

Các thuật ngữ cơ bản về Market

Thuật ngữ về market (thị trường) bao gồm các khái niệm liên quan đến thị trường, đối tượng mua hàng và các công ty bán hàng.

Các thuật ngữ cơ bản về Sales

Các thuật ngữ cơ bản về sales cần phải biết để sử dụng trong quá trình làm việc. Thuật ngữ tiếng Anh dành cho công việc Sales.

Hẹn gặp khách hàng và đối tác

Trong văn hóa làm kinh doanh nói chung, việc hẹn gặp khách hàng hay đối tác là công việc thường ngày của chúng ta. Cuộc hẹn thường được báo trước vài ngày.

LỜI TỰA

EBizDict là cuốn cẩm nang dành cho những người muốn tra cứu, học hỏi cách sử dụng tiếng Anh trong các ngữ cảnh thương mại thông qua những bài viết được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và được tổng kết từ chính những trải nghiệm thực tế qua quá trình làm việc trong môi trường nước ngoài của tác giả.

Open Chat
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start